Dirección: Antón Corbal
Produción: Magnetic North Collective
Dirección de fotografía: César Pérez / Alex Gaultier
IFFR Festival de Rotterdam 2018 / SEFF, Festival de Cine Europeo de Sevilla 2018 / Cineuropa 2018

Outros traballos