Dirección: Pedro Costa
Produción: OPTEC, Sociedade Óptica Técnica
Distribución en España: NUMAX Distribución

Outros traballos