Dirección: Margarita Ledo Andión
Produción: Margarita Ledo Andión / NÓS P.C.G.
Dirección de fotografía: Alberte Branco
SEFF, Festival de Cine Europeo de Sevilla 2020

Outros traballos